PNP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów zawartych przez partię polityczną
pnp_umowy.pdf

Rejestr wpłat na rzecz partii politycznej
pnp_wplaty.pdf